<% '----------------HOME IP----------------------------- 'Dim strClient 'strClient = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") 'IF strClient = "217.26.79.70" THEN Session("loginvar") = True 'END IF '----------------GOOGLEBOT--------------------------- 'Dim strUAgent 'strUAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") 'strUAgent = Trim(strUAgent) 'If Left(strUAgent, 9) = "Googlebot" Then 'Session("loginvar") = True 'End If '----------------UNAUTORIZED------------------------- 'If Session("loginvar") <> True Then 'Response.Redirect("/bc/default.shtml") 'End If %> KURIR
KURIR
KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu... .KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu...  

 

 . home

 . arhiva

 . download

 . redakcija

 . kontakt

 . pišite nam

 . marketing

 


3. maj 2005.

MINISTARSTVO ENERGETIKE PROTIV PRIVATIZACIJE EPS-A

BEOGRAD - Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije ostaje pri stavu da ne treba ići u brzu privatizaciju elektroenergetskog sektora u Srbiji, jer su podizanje na zdrave osnove Elektroprivrede Srbije (EPS), reorganizacija i unapređenje razvoja prioriteti, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu.

U ministarstvu ističu da inicijativa Češke elektroenergetske kompanije o navodnoj kupovini EPS-a nema nikakvog uporišta u realnosti, i dodaju da predstavnici te kompanije nikada nisu razgovarali o toj temi sa predstavnicima ministarstva i nacionalne elektroenergetske kompanije.

- Potpuno je nelogično da sadašnji monopolski položaj EPS-a kao državne kompanije bude zamenjen njegovom prodajom nekoj drugoj državi, jer bi to značilo da je iz jednog oblika monopola prešao u drugi, inostrani oblik monopola - naglašavaju u ministarstvu.
Vesti
 
Planeta
 
SiCG
 
Stars
 
Crna Hronika
 
Sport
 
Beograd
  Copyright © 2003-2009 KURIR