<% '----------------HOME IP----------------------------- 'Dim strClient 'strClient = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") 'IF strClient = "217.26.79.70" THEN Session("loginvar") = True 'END IF '----------------GOOGLEBOT--------------------------- 'Dim strUAgent 'strUAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") 'strUAgent = Trim(strUAgent) 'If Left(strUAgent, 9) = "Googlebot" Then 'Session("loginvar") = True 'End If '----------------UNAUTORIZED------------------------- 'If Session("loginvar") <> True Then 'Response.Redirect("/bc/default.shtml") 'End If %> KURIR
KURIR
KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu... .KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu...  

 

 . home

 . arhiva

 . download

 . redakcija

 . kontakt

 . pišite nam

 . marketing

 


7. april 2005.

"Simpo"

BESPLATNI SAVETI ARHITEKATA

Svakog četvrtka u aprilu u salonu kompanije "Simpo", u ulici Hadži Nikole Živkovića 6, arhitekte i dizajneri davaće besplatne savete svojim posetiocima. Pošto je proleće pravo vreme za renoviranje stanova i kuća, "Simpo" ovom akcijom želi da pomogne budućim kupcima.

Tako će u "Simpovom" salonu, četvrtkom od 12 do 20 časova, tim stručnjaka za uređenje enterijera odgovarati na sva pitanja posetilaca, bez obzira na to da li su se odlučiti da njihovim nameštajem opreme svoj dom.
Vesti
 
Planeta
 
SiCG
 
Stars
 
Crna Hronika
 
Sport
 
Beograd
  Copyright © 2003-2009 KURIR