KURIR
KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu... .KURIR - Najtiražnije dnevne novine na Balkanu...  

 . home

 . arhiva

 . download

 . redakcija

 . kontakt

 . pišite nam

 . marketing

 


13. februar 2004.

KAKO DO SUDA U STRAZBURU?

Kad god se utvrdi da su ugrožena ljudska prava, građani Srbije i Crne Gore mogu da se obrate ovom sudu

BEOGRAD - Poslednjih nekoliko meseci u Srbiji i Crnoj Gori je, zbog neregulisanog pravnog sistema u zemlji, posebno pitanja ljudskih prava, sve više onih koji "prete" da će pravdu potražiti na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Kurir istražuje ko sve i zašto može da potraži pravnu zaštitu ovog suda.

- Pošto je parlament državne zajednice Srbije i Crne Gore krajem decembra prošle godine ratifikovao potpis Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koju su potpisale sve zemlje članice Saveta Evrope, naši građani, ali i svaki stranac koji se nađe pod pravnom jurisdikcijom SCG, mogli bi da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu kad god ustanove da im je država ugrožavala ljudska prava.

Rok za obraćanje Sudu za ljudska prava je šest meseci od poslednje presude, to jest posle iscrpljivanja svih pravnih lekova. Posle tog roka ne može se podneti aplikacija - objašnjava za Kurir Vladan Joksimović, pravni savetnik kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Joksimović kaže da sve sudske troškove snosi Savet Evrope i da građani ne treba da se plaše da će u slučaju gubitka parnice sa državom morati da plate troškove suđenja.

Dejan Milenković, član Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da se često dešava da država, kada vidi da je Sud uzeo u razmatranje prestavku, i bez suđenja obešteti podnosioca.

Neophodna pomoć advokata

U Srbiji i Crnoj Gori ne postoji kancelarija Suda za ljudska prava. Kako su za Kurir rekli u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu, građani mogu kod njih da se obaveste o funkcionisanju Suda i da dobiju "Vodič kroz postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava", koji je štampalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije.
- Građani treba direktno da se obrate Sudu za ljudska prava u Strazburu putem aplikacije koju mogu da nađu i na sajtu Saveta Evrope, www.coe.int. Popunjavanje aplikacije građani bi trebalo da urade uz asistenciju advokata, ali ako to i ne urade, advokat im je neophodan u slučaju da Sud prihvati da uzme u razmatranje njihov slučaj - objašnjava Vladan Joksimović iz Saveta Evrope, dodajući da kod nas ima advokata, naročito mlađe generacije, koji poznaju evropske zakone.

- Jer, ako bi država čekala suđenje, postoji mogućnost da bude proglašena "krivom", da je kršila ljudska prava, i u tom slučaju bi plaćala znatno veće sume. Presude Suda za ljudska prava su obavezujuće za sve države članice Saveta Evrope. Bio je jedan slučaj kada Turska nije htela da sprovede odluku, pa su njeni predstavnici isključeni iz rada Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine. Turska je na kraju morala da popusti i da prihvati presudu - kaže Milenković.

Samo postojanje Evropskog suda za ljudska prava i visoke kazne koje Sud predviđa za one koje krše ljudska prava, po rečima Milenkovića, teraju države da svoje zakonodavstvo menjaju i prilagođavaju ga evropskom.

- Naši građani mogu da se žale ovom sudu, ali samo u onim slučajevima koji su se dogodili posle ratifikacije potpisa Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, znači od decembra prošle godine - objašnjava Milenković najavljujući da će, imajući u vidu stanje u našim sudovima, u ovoj godini biti prava navala na Evropski sud za ljudska prava.

- Ali naši građani moraju da budu svesni da nekad proces traje godinama, pošto Sud ima puno aplikacija koje mora da uzme u razmatranje - kaže Milenković.

(M. L.)
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright © 2003-2009 KURIR